Lagra energi i gruva

Ny teknik från Skottland ska göra gamla nedlagda gruvor till energilager. Lagra energi Vid tillverkning av elektricitet händer det ofta att det blir ett överskott. För närvarande finns det inget bra sätt att lagra den energin som blir över, utan man använder sig av enorma batterier som är varken miljövänliga eller billiga. Ett skotskt företag […]

Enklare lösningar för Twitter

För att göra det enklare att annonsera på Twitter, vill företaget komma på nya lösningar. Detta ska leda en bättre typ av annonser samt till att fler varumärken kommer att vilja annonsera på plattformen. För komplicerad för användarna I december förra året lanserade Twitter några reklamfilmer där de drev med sig själva och hur användare […]

Stabilare bopris väntas

Efter Sveriges bostadspriser fallit en aning börjar de stiga igen, vilket kan tyda på att en stabilisering är att vänta. Något fallande priser 2017 Den underliggande oron på bostadsmarknaden visade sig med sjunkande bopriser förra året. Mäklarna kunde se början till obalansen redan under sommaren, med mer avvaktande och försiktiga köpare. Fler säljare och färre […]

Digitaliseringen en välkommen trend

Digitaliseringen en välkommen trend

Svensk industri har länge mött hård konkurrens från låglöneländer. Men situationen har delvis förändrats genom högre kostnader i utlandet och digitalisering. Eftersom svenska företag även ofta är bättre på Lean än företag i andra länder så har de en klar konkurrensfördel. En fördel Sverige har är att många svenska företag använder sig av den japanska […]

Så navigerar rätt du i fonddjungeln

Så navigerar rätt du i fonddjungeln

  En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att en fond aktivt förvaltas av en professionell fondförvaltare. Fondförvaltaren håller ständigt koll på de aktier och övriga värdepapper som ingår i fondens portfölj. Eftersom detta är förvaltarens huvudsakliga arbete, kan han eller hon ägna betydligt mycket mer tid åt att analysera investeringsmöjligheter […]

Därför bör du investera i fonder

Därför bör du investera i fonder

När du överväger de olika investeringsmöjligheter du har att välja mellan, är den första utmaningen du stöter på att du måste sålla mellan det stora utbudet av alternativ. Du har att välja mellan aktier, obligationer och en rad andra värdepapper, och alla de olika alternativen har sina för- och nackdelar. Så varför ska du överväga […]