Så navigerar rätt du i fonddjungeln

Så navigerar rätt du i fonddjungeln

  En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att en fond aktivt förvaltas av en professionell fondförvaltare. Fondförvaltaren håller ständigt koll på de aktier och övriga värdepapper som ingår i fondens portfölj. Eftersom detta är förvaltarens huvudsakliga arbete, kan han eller hon ägna betydligt mycket mer tid åt att analysera investeringsmöjligheter […]