Så navigerar rätt du i fonddjungeln

Så navigerar rätt du i fonddjungeln

 

En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att en fond aktivt förvaltas av en professionell fondförvaltare. Fondförvaltaren håller ständigt koll på de aktier och övriga värdepapper som ingår i fondens portfölj. Eftersom detta är förvaltarens huvudsakliga arbete, kan han eller hon ägna betydligt mycket mer tid åt att analysera investeringsmöjligheter än den enskilde fondspararen. Detta gör att du inte behöver känna dig stressad att göra analyser och beräkningar.

Alla fonder har sina specifika investeringsstrategier och syften. Vissa fonder placerar till exempel bara i de allra största företagen, medan andra investerar uteslutande i uppstartsbolag eller vissa branscher. Det är väldigt viktigt att du hittar en fond som passar din stil och uppfyller de kriterier du har för dina placeringar. Om du till exempel inte vet någonting om bioteknik bör du förmodligen inte investera i en bioteknikfond. Du bör nämligen förstå dina placeringar.

När du har valt den fondkategori du är intresserad av kan du använda dig av exempelvis Morningstar för att ställa fonderna mot varandra. Morningstar och andra analysföretag betygsätter fonder utifrån deras historiska värdeutveckling. Dessa omdömen bör du dock ta med en nypa salt, eftersom den historiska värdeutvecklingen inte är en indikation på hur fonden kommer prestera i framtiden. Detta gäller framför allt om fonden i fråga nyligen har bytt förvaltare.

Advisor fondhantering

En av de stora fördelarna med fonder som placeringsform är att du som kund får tillgång till en professionell fondförvaltare som gör jobbet åt dig. Sedan 2012 ägnar sig det svenska fondbolaget Advisor åt fondhantering. Bolaget har dock varit verksamma i branschen längre än så – redan 1997 bildades företaget, som från början ägnade sig åt kapitalförvaltning och försäkringsförmedling. Advisors fondhantering innefattar förvaltningen av tre egna fonder: Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Fonderna bildades i maj 2011, i mars 2013 respektive i februari 2017.

Advisor har idag runt 50 000 kunder och bolagets förvaltade kapital uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Du som vill placera i detta fondbolags former, och därmed ta del av Advisors fondhantering, kan göra detta genom någon av de bägge fondtorgen Fondmarknaden och Nordnet.

Post Author: admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *