Stabilare bopris väntas

Efter Sveriges bostadspriser fallit en aning börjar de stiga igen, vilket kan tyda på att en stabilisering är att vänta.

Något fallande priser 2017

Den underliggande oron på bostadsmarknaden visade sig med sjunkande bopriser förra året. Mäklarna kunde se början till obalansen redan under sommaren, med mer avvaktande och försiktiga köpare. Fler säljare och färre köpare, samt medier som spär på marknadens oro genom att fokusera för mycket på negativa trender och risk för bostadsbubbla, tror man är en del av anledningen till varför bostadspriserna föll aningens förra året.

Att en bostadsbubbla skulle ske snart på den svenska marknaden tror inte experterna på, då det är väldigt ovanligt med större prisnedgångar på bostäder i starka ekonomier. Speciellt inte i en ekonomi som går bra även globalt sett. Experterna tror på att bubblan “pyste ut” lite under 2017, men kommer att stabiliseras under 2018. Att lita helt på det går dock inte, då verkligheten ibland fungerar annorlunda. Historien visar bland annat att bubblor som “pyser” tyvärr är mindre vanligt än de som spricker.

Positiv prognos för 2018

Under januari steg bostadspriserna högre än förväntat, vilket kan tyda på att de är på väg att stabiliseras igen. Att dra några konkreta slutsatser efter bara en månad är dock inte möjligt. Bland annat kan stigningen i bopriserna bero på att många nu vill passa på att köpa innan den 1 mars, då de nya, hårdare amorteringskraven träder i kraft. Efter dessa förändringar av amorteringskraven förväntas marknaden att plana ut eller möjligtvis falla något igen, men av allt att döma borde den falla mjukt för att sedan svagt börja stiga igen.

Post Author: admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *