Lagra energi i gruva

Ny teknik från Skottland ska göra gamla nedlagda gruvor till energilager.

Lagra energi

Vid tillverkning av elektricitet händer det ofta att det blir ett överskott. För närvarande finns det inget bra sätt att lagra den energin som blir över, utan man använder sig av enorma batterier som är varken miljövänliga eller billiga. Ett skotskt företag tror sig nu ha kommit på en lösning till problemet. Gravitricity som företaget heter, vill utnyttja nedlagda gruvor för att lagra elen. Genom att koppla vikter på över 2000 ton till exempelvis vind- eller solkraftverk, ska de kunna utnyttja vikten och gruvornas djup för att lagra den överblivna energin. Hela idén bygger på talesättet “allt som kommer upp, måste komma ner” och det är just därför de vill använda sig av gamla gruvschakt som kan sträcka sig tusentals meter ner under jord.

Blivit tilldelade innovationsbidrag

Innovate UK, den brittiska myndigheten för innovationer, gav nyligen Gravitricity ett bidrag på cirka 7 miljoner kronor, eller 650 000 pund, för att kunna utveckla idén vidare. Skulle företaget få det till att fungera, skulle det innebära ett nytt, miljövänligt sätt att lagra energi. Detta skulle kunna bidra till en rad förbättringar i samhällen världen över. Att de använder sig av just gamla gruvor beror på de höga kostnaderna för att borra så långt ner i marken. Eftersom de gamla gruvorna redan finns där, färdigborrade och nedlagda, är det en betydligt mindre kostnad för företaget att utnyttja dem istället. Dessutom är en fördel med de nedlagda gruvorna att de finns många av dem. Bara i Sverige finns det till exempel närmare 50 nedlagda gruvor. Gravitricity räknar med att kunna ha en färdig prototyp klar innan 2020.

Post Author: admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *