Lagra energi i gruva

Ny teknik från Skottland ska göra gamla nedlagda gruvor till energilager. Lagra energi Vid tillverkning av elektricitet händer det ofta att det blir ett överskott. För närvarande finns det inget bra sätt att lagra den energin som blir över, utan man använder sig av enorma batterier som är varken miljövänliga eller billiga. Ett skotskt företag […]

Enklare lösningar för Twitter

För att göra det enklare att annonsera på Twitter, vill företaget komma på nya lösningar. Detta ska leda en bättre typ av annonser samt till att fler varumärken kommer att vilja annonsera på plattformen. För komplicerad för användarna I december förra året lanserade Twitter några reklamfilmer där de drev med sig själva och hur användare […]

Digitaliseringen en välkommen trend

Digitaliseringen en välkommen trend

Svensk industri har länge mött hård konkurrens från låglöneländer. Men situationen har delvis förändrats genom högre kostnader i utlandet och digitalisering. Eftersom svenska företag även ofta är bättre på Lean än företag i andra länder så har de en klar konkurrensfördel. En fördel Sverige har är att många svenska företag använder sig av den japanska […]