Vad gör en brottmålsadvokat?

När en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som kan resultera i ett fängelsestraff har denne rätt till juridisk hjälp. I dessa fall är det från en brottmålsadvokat, som helt enkelt står för försvaret i en eventuellt kommande rättegång.

En advokat som är specialiserad på brottmål kan även representera en person som har blivit utsatt för ett brott. Exakt hur uppgifterna ser ut under ett sådana uppdrag kan skilja sig men i texten nedan presenteras exempel på hur det skulle kunna se ut.

Uppgifter och uppdrag för en brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat har en särskild inriktning på fall som rör brottmål, och har till uppgift att hjälpa sin klient, bland annat genom att biträda denne under en rättsprocess. Den som är misstänkt eller åtalad för ett brott som kan innebära en fängelsedom blir per automatik erbjuden en brottmålsadvokat som kan göra detta.

En brottmålsadvokat kan även ta på sig uppdrag som målsägandebiträde, vilket istället för att biträda en person som är misstänkt för brott, innebär att biträda en person som blivit utsatt för ett brott.

  • Exempel 1 – Pelle är misstänkt för ett brott som rent tekniskt skulle kunna ge honom ett fängelsestraff på minst sex månader. En brottmålsadvokat, som i detta fall kallas för offentlig försvarare, utses för att hjälpa och biträda honom ganska tidigt i processen. Det innebär att advokaten kan vara med redan under polisförhören för att hjälpa Pelle. Advokaten är Pelles försvarare och jobbar med att hitta förmildrande omständigheter som kan sänka det eventuellt väntade fängelsestraffet.
  • Exempel 2 – Olle har blivit utsatt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse, och har rätt till juridisk hjälp. Olle är i det här fallet målsägande i det aktuella fallet och en brottmålsadvokat blir hans målsägandebiträde. Advokatens roll i detta fall är främst att föra Olles talan under rättsprocessen där målet i dom allra flesta fall är att få den misstänkte brottsutövaren fälld.

Vid båda av dom ovan nämnda exemplen när det staten som står för kostnaderna för advokaterna. Varken den som är misstänkt eller utsatt för ett brott behöver betala för juridisk hjälp under dessa omständigheter.

Både den misstänkte och den utsatte har även själva möjlighet att välja vilken advokat som ska vara biträde. Är man inte nöjd med den man tilldelats kan man alltså byta – om det inte finns särskilda skäl att inte tillåta det.

Post Author: webmaster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *