Därför väljer allt fler företag outsourcing av kundsupport

Oavsett inom vilken bransch ditt företag är verksamt är supportfunktionen en väldigt viktig funktion. Detta gäller alldeles oavsett om företaget ifråga vänder sig till privatkunder, företagskunder eller bägge dessa kundgrupper. Undersökningar visar nämligen att en klar majoritet av alla kunder menar att kundservice är en viktig faktor för vilka företag de är kunder hos. Och detta är en anledning till att allt fler företag väljer outsourcing av kundsupport för att möta behovet av support.

Detta har sin grund i det faktum att många företag saknar ett ordentligt utbildningsprogram för sin supportpersonal. I slutändan har detta en negativ inverkan på företagets resultat. Därför är det många gånger bättre att outsourca denna verksamhetsfunktion istället för att försöka sköta den in-house. Den direkta konsekvensen av ett sådant beslut blir i de allra flesta fall väldigt positivt.

Fördelarna med outsourcing av kundsupport

Om vi ska nyansera bilden en aning finns det förstås både fördelar och nackdelar med att göra detta. Men outsourcing av kundsupport är alltså för de flesta företag ett bra beslut när man summerar vikten i de bägge vågskålarna. Därför väljer vi här att fokusera på de positiva aspekterna.

Till fördelarna med att outsourca kundsupporten kan vi bland annat nämnda dessa faktorer:

  • Företaget kan spara pengar genom att outsourca. Visst, det kostar såklart en liten slant att köpa support som en tjänst. Men ofta kan ett företag till sist spara pengar på att lägga ut sin kundsupport.
  • Tillgängligheten kan öka. Med hjälp av outsourcing kan man ofta öka kundsupportens tillgänglighet. Det är inte ovanligt att det går att ha den tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.
  • Möjlighet till kortare svarstid. En annan fördel med outsourcing av kundsupport är att svarstiden ofta kan kortas ner. Detta är en väldigt viktig faktor då en majoritet av alla kunder aldrig mer kommer handla av ett företag som vid något tillfälle negligerar dem.
  • Antalet tillgänglig språk kan också öka. En annan fördel med att lägga ut kundsupporten på entreprenad är att man ofta kan öka antalet valbara språk. Detta då de företag som specialiserar sig på att tillhandahålla dessa tjänster på entreprenad ofta har en flerspråkig personalstyrka.

Post Author: webmaster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *