UGL-utbildningar är populära ledarskapsutbildningar

UGL-utbildningar vänder sig till alla människor oavsett formell position i arbetslivet och bakgrund. Dessa utbildningar låter dig som deltagare utforska de utmaningar och frågeställningar som är förknippade med ledarskapet. Men du får även lära dig mer om det som kallas för medarbetarskap. Medarbetarskapet går ut på att låta varje enskild medarbetare påverka och bidra till en positiv utveckling som stärker teamet som helhet.

Saker som berörs i UGL-utbildningar

De exemplen som vi har gett ovan är bara några av de delar som dessa utbildningar behandlar. Några andra exempel på saker som berörs i samband med UGL-utbildningar är:

  • Hur du kan hantera en grupp och huruvida det finns olika faser i grupputvecklingen.
  • Du får lära dig hur du kan skapa trygghet och tillit samt vilka verktyg du kan använda.
  • Konflikthantering är en annan viktig del i ett ledarskap och i ett gruppsammanhang. Hur reagerar du själv i konflikter och vad beror detta på?
  • Du kan få insikt i hur du kan locka fram det bästa ur medlemmarna i en grupp.
  • Många tidigare deltagare i UGL-utbildningar menar att de genom utbildningen har lärt sig att hantera grupper på ett bättre sätt. De har fått de verktyg som krävs för att få gruppmedlemmarna att arbeta bättre tillsammans mot ett uppsatt mål.
  • Du inser sannolik hur viktigt det är för utvecklingen av grupper och individer att våga ge feedback.

Som du märker finns det många fördelar med att gå en utbildning av detta slag. Detta gäller alldeles oavsett om ledarskapet idag är en viktig del av ditt arbete eller ej. För även om du inte arbetar med ledarskap på det sättet är du ju fortfarande medlem i en grupp (eller flera sådana). Så visst, det är i grund och botten en ledarskapsutbildning men inte enbart en sådan.

Så ser UGL-kurserna ut

När du går UGL-utbildningar är kursupplägget ungefär detsamma oavsett var du väljer att gå utbildningen. Den genomförs under fem veckodagar som är sammanhängande (d.v.s. måndag till fredag). Utbildningen sker dessutom på en kursgård i internatform med 8-12 deltagare. Deltagarna ska inte känna varandra på förhand och därigenom är möjligheterna för individernas personliga utveckling som bäst.

Post Author: webmaster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *