Sammanfattande om kamerabevakning

Kamerabevakning används av företag i de flesta storlekar och branscher. Här ges en sammanfattning kring vad detta innebär för säkerhet och hur det fungerar.

Del av ett större larmsystem

Det absolut vanligaste är att kamerabevakning är en del av ett större larmsystem. Ett system som exempelvis kan bestå av:

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Rörelsedetektorer
  • Överfallslarm

Genom att alla enheter är sammankopplade kommer kamerorna även att skicka video direkt till larmbolaget om eld eller överfall ligger bakom att larmet aktiveras. Det finns alltså en fördel att ha ett enda system för företagslarmet istället för flera fristående enheter.

Bevakning med backup

Det går visserligen att ha kamerabevakning utan att detta är kopplat till ett larmbolag men denna lösning har främst privatpersoner. För företag är det däremot nästan uteslutande larm som är kopplade till larmbolag som väljs. Detta utifrån den ökade säkerhet som dessa ger. Det ger ”bevakning med backup”.
Så fort som ett larm aktiveras kommer larmoperatörer att se vad som händer via video, skicka väktare, kontakta larmägaren samt eventuellt skicka polis eller brandkår. Det finns alltid personal tillgängliga att agera – direkt och med personal i närheten.

Att ha ett larm kopplat till ett larmbolag kan även innebära löpande service och underhåll eller i alla fall möjligheten att kunna kontakta en tekniker som hjälper till när problem behöver lösas. Detta med allt från att enheter behöver flyttas vid renovering till uppdatering av mjukvara.

Kamerabevakning inne eller ute

Kamerabevakning kan både monteras utomhus och inomhus. Det enda som skiljer är kravet på de kameror som monteras upp dvs. att de som är ute är tillverkade för att stå emot fukt och väta. Delvis blir det däremot lite olika säkerhet som uppnås med dessa. Med bevakning utomhus kan personer avskräckas från att försöka göra inbrott eller utföra skadegörelse. Aktiveras de av rörelse går det även att koppla samman de med belysning varpå inkräktaren snabbt inser sig upptäckt. Dessutom finns det kamerabevakning med högtalare. Därmed kan personal från larmbolaget påtala för inkräktarna att de är iakttagna.

Används kamerorna inomhus kan det både ske för att minska stölder/snatteri/svin samt larma vid inbrott. De kan dessutom vara kopplade till överfallslarmet vilket innebär att en anställd kan aktivera sitt bärbara överfallslarm varpå video direkt visas för larmoperatörerna och de kan se vad som sker i företagets lokaler.

Post Author: webmaster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *