Begrepp inom fritidshus

Den som börjat titta på fritidshus kommer snart stöta på en hel del begrepp. Här förklaras några av de vanligaste.

Nyckelfärdigt

Om ett fritidshus byggs nyckelfärdigt innebär det att köparen kan ”få nyckeln i handen och gå in”. Det är en totalentreprenad som inte bara innebär att huset byggs upp utan att exempelvis kylskåp, frys och diskmaskin installeras m.m. Ett extremt bekvämt val för den som inte vill hålla på att bygga och ordna på egen hand. Däremot blir detta även det dyraste alternativet.

Klimatskal

Medan nyckelfärdigt är dyrast är klimatskal billigast. Byggföretaget sätter upp husets stommar samt väderskyddar det. Allt annat får köparen ordna med själv. Det kan handla om att:

  • Sätta upp innerväggar
  • Tapetsera och måla
  • Isolera
  • Installera vitvaror

Fritidshus

Ett fritidshus är motsatsen mot en permanentbostad. En permanentbostad behöver uppfylla vissa kriterier vilket bland annat kan handla om tillgänglighet, brandsäkerhet och ventilation. Detta utifrån att personerna förväntas bo där permanent. Ett fritidshus behöver därmed inte uppfylla dessa kriterier och kan därmed byggas lite mer flexibelt.

Dubbelloft

Det är mycket vanligt med loft på fritidshus för att maximera boytan. På de lite större finns till och med dubbelloft. Det är två loft – vanligtvis ett i vardera ända på huset.

Sadeltak

Sadeltak är troligtvis den vanligaste taktypen i Sverige. Taken är har två takfall som möts i nocken. Det kan därmed liknas med ett uppochnedvänt V.

Mansardtak

Mansardtak kallas ofta för ”brutet tak” och är inte lika vanligt på fritidshus. Detta utifrån att taktypen primärt ses på större bostäder. Det har brutet takfall med betydligt brantare tak efter ca en tredjedel från taknocken. Detta alternativ är mycket vanligt på villor från 50- och 60-talet.

Huvudbyggnad

Huvudbyggnad är den första byggnaden som byggs på en tom tomt. Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnad ställas upp. Dessa behöver följa regler kring komplementsbyggnader. Exempel på dessa är lekstugor och attefallshus. Det är alltså viktigt att planera byggnationerna i rätt ordning.

Bygglov och marklov

Inför att byggnationen påbörjas behöver ansökan om bygglov skickas in. Det är en blankett som skickas till kommunen. I ansökan visas, med ritningar, hur huset kommer att se ut och var det kommer stå på tomten. Det är sedan handläggare som avgöra om ansökan kan godkännas eller inte. Detta primärt utifrån kommunens detaljplan för området.

Post Author: webmaster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *