Digitaliseringen en välkommen trend

Digitaliseringen en välkommen trend

Svensk industri har länge mött hård konkurrens från låglöneländer. Men situationen har delvis förändrats genom högre kostnader i utlandet och digitalisering. Eftersom svenska företag även ofta är bättre på Lean än företag i andra länder så har de en klar konkurrensfördel. En fördel Sverige har är att många svenska företag använder sig av den japanska […]

Så navigerar rätt du i fonddjungeln

Så navigerar rätt du i fonddjungeln

  En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att en fond aktivt förvaltas av en professionell fondförvaltare. Fondförvaltaren håller ständigt koll på de aktier och övriga värdepapper som ingår i fondens portfölj. Eftersom detta är förvaltarens huvudsakliga arbete, kan han eller hon ägna betydligt mycket mer tid åt att analysera investeringsmöjligheter […]

Därför bör du investera i fonder

Därför bör du investera i fonder

När du överväger de olika investeringsmöjligheter du har att välja mellan, är den första utmaningen du stöter på att du måste sålla mellan det stora utbudet av alternativ. Du har att välja mellan aktier, obligationer och en rad andra värdepapper, och alla de olika alternativen har sina för- och nackdelar. Så varför ska du överväga […]